• Chcemy, aby buspas na ul. Puławskiej funkcjonował tylko w godzinach szczytu w tygodniu!

  • Odkorkujmy ul. Puławską!

  • Nie dla buspasa w weekendy!

Wyślij petycję ws. buspasa na ul. Puławskiej do władz miasta

Petycja do władz m.st. Warszawy

Petycja ws. buspasa na ul. Puławskiej

Pan Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy,
Pani Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie,
Pan Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie


Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
mija rok od momentu wyznaczenia i uruchomienia buspasów na ul. Puławskiej przebiegającej przez dzielnicę Ursynów i łączącej Warszawę z Piasecznem. Przyjęta przez władze miasta formuła funkcjonowania buspasa zakłada, że obowiązuje on przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Prowadzi to tego, że z buspasów kierowcy samochodów nie mogą korzystać nawet w tych porach dnia i tygodnia, kiedy ruch komunikacji miejskiej, dla której wyznaczono buspasy, jest ograniczony, jak środek dnia, pora nocna czy weekendy i święta. Kierowcy aut nie mają prawa jechać buspasem, mimo że ten pozostaje pusty. Zamiast tego stoją w korkach, które tworzą się na pozostałych pasach ruchu. Część zmotoryzowanych, aby ominąć zatory, porusza się bocznymi uliczkami (względem ul. Puławskiej), przez co wzmaga się ruch na drogach, które co do zasady mają służyć dojazdowi do nieruchomości. To z kolei pogarsza komfort życia w tych nieruchomościach.

Rozumiejąc ideę stojącą za wyznaczeniem buspasa na ul. Puławskiej zwracam się do władz miasta, aby wyważyły potrzeby różnych uczestników ruchu drogowego i wprowadziły zmiany dotyczące funkcjonowania tego buspasa, poprzez wyznaczenie ram czasowych jego obowiązywania w dni powszednie w godzinach szczytu.

Zapewnienie wysokiej przepustowości ul. Puławskiej dla autobusów powinno koncentrować się na godzinach szczytu w dni powszednie. Dzięki temu pasażerowie komunikacji publicznej będą mogli, jak ma to miejsce obecnie, rano w dni robocze szybko podróżować w kierunku centrum Warszawy do pracy czy szkoły, a popołudniami wracać do swoich mieszkań i domów ulokowanych na Ursynowie.

Jednocześnie uwolnienie buspasów dla pojazdów innych niż autobusy w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w weekendy poprawiłoby płynność komunikacji na ul. Puławskiej i przyczyniło się do ograniczenia występujących tu korków. Ograniczyłoby również ruch na bocznych uliczkach względem ul. Puławskiej, gdyż kierowcy nie mieliby potrzeby omijania korków na głównej arterii.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i uwzględnienie przedstawionych postulatów w procesach decyzyjnych dotyczących zarządzania miastem.

Z poważaniem

%%twój podpis%%Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie istotnych informacji związanych z tematem wiadomości.

Treść petycji:

Pan Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy,
Pani Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie,
Pan Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Petycja ws. buspasa na ul. Puławskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

mija rok od momentu wyznaczenia i uruchomienia buspasów na ul. Puławskiej przebiegającej przez dzielnicę Ursynów i łączącej Warszawę z Piasecznem. Przyjęta przez władze miasta formuła funkcjonowania buspasa zakłada, że obowiązuje on przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Prowadzi to tego, że z buspasów kierowcy samochodów nie mogą korzystać nawet w tych porach dnia i tygodnia, kiedy ruch komunikacji miejskiej, dla której wyznaczono buspasy, jest ograniczony, jak środek dnia, pora nocna czy weekendy i święta. Kierowcy aut nie mają prawa jechać buspasem, mimo że ten pozostaje pusty. Zamiast tego stoją w korkach, które tworzą się na pozostałych pasach ruchu. Część zmotoryzowanych, aby ominąć zatory, porusza się bocznymi uliczkami (względem ul. Puławskiej), przez co wzmaga się ruch na drogach, które co do zasady mają służyć dojazdowi do nieruchomości. To z kolei pogarsza komfort życia w tych nieruchomościach.

Rozumiejąc ideę stojącą za wyznaczeniem buspasa na ul. Puławskiej zwracam się do władz miasta, aby wyważyły potrzeby różnych uczestników ruchu drogowego i wprowadziły zmiany dotyczące funkcjonowania tego buspasa, poprzez wyznaczenie ram czasowych jego obowiązywania w dni powszednie w godzinach szczytu.   

Zapewnienie wysokiej przepustowości ul. Puławskiej dla autobusów powinno koncentrować się na godzinach szczytu w dni powszednie. Dzięki temu pasażerowie komunikacji publicznej będą mogli, jak ma to miejsce obecnie, rano w dni robocze szybko podróżować w kierunku centrum Warszawy do pracy czy szkoły, a popołudniami wracać do swoich mieszkań i domów ulokowanych na Ursynowie.  

Jednocześnie uwolnienie buspasów dla pojazdów innych niż autobusy w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w weekendy poprawiłoby płynność komunikacji na ul. Puławskiej i przyczyniło się do ograniczenia występujących tu korków. Ograniczyłoby również ruch na bocznych uliczkach względem ul. Puławskiej, gdyż kierowcy nie mieliby potrzeby omijania korków na głównej arterii.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i uwzględnienie przedstawionych postulatów w procesach decyzyjnych dotyczących zarządzania miastem.

Z poważaniem
**Twój podpis**

Organizatorzy Petycji

Napisz do nas!

Organizatorem petycji jest Projekt Ursynów. Dowiesz się o nas więcej na naszej stronie www.projektursynow.org

Projekt Ursynów